Nowa sprawa Wiesława Wojtasa?

Nowa sprawa Wiesława Wojtasa?

Wiesław Wojtas jest prawomocnie skazany za 43 czyny przestępcze (oszustwa gospodarczy i wymierzone we własnych pracowników). W przeszłości skazywany był za spowodowanie kolizji drogowej, nielegalne posiadanie broni i unikanie podatków i składek ZUS-u. Obecnie toczy się postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Leżajsku pod kątem ewentualnego popełnienia przez Wojtasa popełnienia przestępstwa pomówienia urzędników państwowych. To jednak nie wszystko…

Jak ustaliliśmy Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi postępowanie „w sprawie uzyskania bezprawnego dostępu do dokumentacji spółki oraz jej ujawnienia innej osobie tj. o czyn z art. 267&1 i 4 k.k. na szkodę Sp. z o.o. oraz zawiadomieniem pełnomocnika spółki Tarsteeel Group Sp. z o.o.”

Prokuratura połączyła 23 sierpnia 2022 r. trzy postępowania prokuratorskie w podobnym przedmiocie.

„Z treści zawiadomienia, jednoznacznie wynika, że jego przedmiotem jest tożsame zachowania Wiesława Wojtas polegające na bezprawnym zapoznaniu się z dokumentacją spółkę 3-S Sp z o.o. oraz Tarsteel Group Sp z o.o. oraz udostępnieniu informacji w nich zawartej w tzw. „odezwie”. Mając na uwadze tożsamość zakresu podmiotowego i przedmiotowego wymienionych postępowań należało je połączyć i prowadzić jako jedno postępowanie”

– poinformowała w Postanowieniu Asesor Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli Anna Markiewicz.

Odezwa wspomniana przez Prokuraturę to ulotka wydana w dwóch częściach i napisana przez Wiesława Wojtasa, dawnego przywódcę strajku „Solidarności” w Hucie Stalowa Wola w 1988 roku. W odezwie Wojtas stwierdził, że jest niewinny, a za jego wyrokiem stoją jego byli wspólnicy biznesowi, notariusz, pracownicy banku, Prokuratury Krajowej, likwidator jednej z jego spółek, a także Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu, która zdaniem Wojtasa nie pisała pozwu samodzielnie, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, który – zdaniem Wojtasa – niszczył dokumenty w jego sprawie, a nawet Sąd Apelacyjny w Rzeszowie – który z kolei – zdaniem Wojtasa – ukartował listę sędziów orzekających w jego sprawie (tych wyłoniono w drodze losowania).

Teoria spiskowa Wojtasa jest przedmiotem postępowania w prokuraturze leżajskiej z tytułu ewentualnego pomówienia (art 112 k.k.). Obecnie Wojtas od wyroku w sprawie oszust gospodarczych (tu otrzymał wyrok 4 lat wiezienia) złożył kasację do Sądu Najwyższego. Ta nie wstrzymuje wykonania wyroku. Wojtas złożył jednak wniosek o odroczenie wykonania ze względów zdrowotnych. Ten wniosek rozpatrywany będzie przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu dnia 9 września 2022 r.

Agnieszka Winnik/ fot. por. Anna Czajczyk/sw.gov.pl