Region warszawski drugim najbardziej pracowitym miejscem w Unii Europejskiej

Region warszawski drugim najbardziej pracowitym miejscem w Unii Europejskiej

Według najnowszych danych Eurostatu, region warszawski, obejmujący stolicę Polski oraz jej przedmieścia, plasuje się na drugim miejscu na liście unijnych regionów pod względem udziału pracujących osób w wieku 20-64 lat. Z drugiej strony, Podkarpacie – region w Polsce, zanotowało najniższy odsetek osób pracujących w tym przedziale wiekowym, aczkolwiek ten wskaźnik nadal jest wyższy niż na przykład w południowych Włoszech.

Badanie Eurostatu z 2022 roku pokazuje, że 85,4% osób w wieku od 20 do 64 lat pracowało na terenie Warszawy i jej okolic. Tylko Wyspy Alandzkie – należące do Finlandii, przewyższyły region warszawski pod względem tej wartości. Na Alandach wyniosła ona 89,7%. Trzecie miejsce ex aequo zajęły dwa regiony – Utrecht w Holandii oraz obszar Sztokholmu w Szwecji, gdzie odsetek pracujących w przedziale wiekowym 20-64 lat wynosił 85,1%.