Wyniki wyborów do sejmiku Województwa Podkarpackiego

Wyniki wyborów do sejmiku Województwa Podkarpackiego

W ostatnich wyborach do sejmiku Województwa Podkarpackiego, największą ilość poparcia uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta zdobyła ogromną przewagę, osiągając wynik 51,96 procent głosów. Koalicja Obywatelska znalazła się na drugim miejscu z wynikiem rzędu 16,26 procenta. Z kolei na trzecim stopniu podium znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 12,35 proc., a czwarte miejsce przypadło Konfederacji i Bezpartyjnym Samorządowcom, którzy zdobyli 9,91 procent głosów. Lewica dostąpiła skromnego poparcia na Podkarpaciu, otrzymując jedynie 3,82 procenta wszystkich głosów.

Z powyższych wyników wynika podział mandatów w sejmiku. PiS zdobyło aż 21 miejsc, Koalicja Obywatelska – 6, Trzecia Droga – 4, a Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali 2 mandaty.

Sejmik wojewódzki to instytucja zarządzana przez radnych wojewódzkich. Jest to jeden z najwyższych szczebli w strukturze samorządowej i charakteryzuje się silnym upolitycznieniem. Wybrani w wyborach radni decydują o kierownictwie sejmiku oraz zarządu województwa. Na czele zarządu stoi marszałek, który posiada spore kompetencje i nie wszystkie decyzje musi podejmować w porozumieniu z pozostałymi członkami zarządu.

Sejmik jest odpowiedzialny za powołanie i odwoływanie zarządu województwa. Warto jednak zwrócić uwagę, że marszałków cechuje znacznie większa siła niż na przykład starostów. Jest to między innymi wynikiem upartyjnienia sejmików, które często odzwierciedlają krajowe podziały polityczne.