Andrzej Duda odwiedził Stalową Wolę

Andrzej Duda odwiedził Stalową Wolę

Andrzej Duda odwiedził Stalową Wolę w celu podpisania pewnej ustawy

Andrzej Duda odwiedził Stalową Wolę aby podpisać pewną ustawę. O jaki akt prawny chodzi? Nowe przepisy mają dotyczyć gruntów leśnych oraz ich wykorzystania. Prezydent przyznaje, że ustawa dotyczy jedynie dwóch miejsc oraz jej obowiązywanie nie będzie permanentne. Jest jednak święcie przekonany, że daje duże szanse na rozwój Jaworzna i Stalowej Woli.

W całym tym zamieszaniu chodzi o przemysłowe wykorzystanie ziem. Czy to oznacza, że trzeba będzie wyciąć kolejne drzewa? Niestety tak. Mimo to prezydent w swoim wystąpieniu przyznaje, że co do zasady nie jest zwolennikiem przekształcania lasów państwowych na tereny przemysłowe. Wyjaśnił jednak ,że w jego ocenie, w tym miejscu jest to konieczne. Tereny, o których mowa, wynoszą łącznie 1300 hektarów.

Jak wyglądała debata na temat ustawy?

Jak oznajmia prezydent Andrzej Duda, zanim podjęto decyzję o podpisaniu ustawy, miały miejsce liczne debaty. Konieczne było także skonsultowanie się z przedstawicielami Lasów Państwowych. Prezydent uważa lasy za dobro społeczne, z którego powinniśmy czerpać w kwestiach zdrowotnych i wypoczynków. Zwraca jednak uwagę na proporcjonalność. Według niego przerobienie 1300 hektarów lasów na tereny przemysłowe jest właśnie zachowaniem – bądź osiągnięciem – takich właśnie korzystnych proporcji.

Andrzej Duda o dawnej świetności Stalowej Woli

Nazwa miasta Stalowa Wola nie jest przypadkowa. Znane było swego czasu z przemysłu zbrojeniowego, który dawał regionowi szansę na znaczny i dynamiczny rozwój. Według prezydenta powinniśmy przywrócić świetność tego miejsca. Nie inaczej miałoby być z Jaworznem, w którym wkrótce pojawią się hale produkcyjnego polskiego samochodu elektrycznego.

Prezydent zapewnia, że nie trzeba się martwić utratą tych obszarów leśnych. Przypomina on, że w zamian Lasom Państwowym trafią się ekwiwalentne obszary, na których będzie można realizować gospodarkę leśną, a całe drewno w tych obszarach będzie należeć właśnie do LP.

Wycinka lasów w celach przemysłowych

Wycinanie lasów po to, aby móc zagospodarować więcej terenów przemysłowych nie jest żadną nowością. Większość zindustrializowanych terenów, z  jakimi mamy do czynienia dziś, swego czasu była zalesiona. Nie da się tego wykluczyć całkowicie, ponieważ rozwój gospodarczy tego wymaga. Jest jednak wiele głosów sprzeciwu. Znaczna część osób jest przerażona faktem, że nasza planeta jest coraz mniej zielona. Czy da się jakoś zachować naszą zieleń?

foto: gov.pl