Bieszczadzki park narodowy – miejsce uwielbiane przez miłośników przyrody

Bieszczadzki park narodowy – miejsce uwielbiane przez miłośników przyrody

Bieszczadzki park narodowy – miejsce uwielbiane przez miłośników przyrody

Bieszczadzki Park Narodowy znany w skrócie jako BdPN umiejscowiony jest w południowo-wschodniej częściej naszego kraju. W dzisiejszych czasach pokrywa on powierzchnię 29291,06 ha. Na tym obszarze podziwia się zarówno ekosystemy leśne, jak i połoniny, a także ekosystemy nieleśne, grunty pod wodami oraz grunty zabudowane. Najmniejszą część stanowią drogi oraz pozostałe obszary. Jest ich naprawdę niewiele w porównaniu do pozostałych terenów.

Przechodzimy jednak do istotnych informacji. Narodowy park posiada aż 826 gatunków roślin. Przyrodnicy odkryli oraz zbadali ponad 300 gatunków mchów oraz 112 gatunków wątrobowców. W dalszej kolejności wskazują oni na 529 gatunków porostów, a także w przybliżeniu 65 gatunków śluzowców. Na koniec warto wspomnieć o 1300 gatunkach grzybów, które mogą podziwiać turyści z całego świata.

Pozostałe bogactwa parku narodowego

Bieszczadzki Park Narodowy to jednak nie tylko rośliny, porosty oraz grzyby. To miejsce w którym zamieszkują ogromne ilości unikatowych oraz wyjątkowych zwierząt. Chodzi zarówno o drapieżniki, jak i zwierzęta kopytne. Są to osobniki, które od wielu setek, jak nie tysięcy lat zamieszkują obszary położone przy Karpatach. Liczba zwierząt wynosi 284 gatunków. Wyróżnia się wśród nich 58 ssaków, 192 ptaków, 7 rodzajów gadów, 12 płazów oraz 14 ryb. Na terenie parku zamieszkuje również 1 gatunek minoga. W tym miejscu największą popularnością cieszy się niedźwiedź brunatny, wilki oraz rysie. Bez większych problemów można spotkać jelenie szlachetne.

Ptaki w parku narodowym

Kiedy mowa o parku nie sposób nie wspomnieć o ogromnych ilościach ptactwa. Chodzi również o niezwykle cenne gatunki, które niestety są zagrożone (między innymi orzeł przedni, orlik krzykliwy i inne). To dom dla wielu sów –puchaczy, puszczyków oraz sóweczek. Można wskazać również na gatunki ptaków górnoreglowych, wśród których wymienia się orzechówkę, krzyżodzioba świerkowego oraz ptaki wysokogórskie. Wszystkie wymienione dotąd ptaki można powiązać z górami oraz lasami. Jednakże duża ilość terenów parku to wilgotne łąki oraz torfowiska. W ich przypadku na największą uwagę zasługuje derkacz. Z kolei, kiedy wziąć pod uwagę gady wnależy wskazać na zaskrońca zwyczajnego oraz żmiję zygzakowatą. To tutaj szczęśliwcy mogą spotkać węża Eskulapa, który występuje niezwykle rzadko. Z kolei, kiedy wziąć pod uwagę płazy mamy tutaj przede wszystkim traszkę karpacką, salamandrę plamistą, ropuchę szarą oraz żabę trawną. Wśród ryb dominują strzebla potokowa oraz głowacz pręgopłetwy. To właśnie one służą jako pożywienie pstrąga potokowego, wydry oraz bociana czarnego.

Bieszczadzki Park Narodowy to dom dla wielu zagrożonych gatunków, które występują w Polsce w małych ilościach.