Inwestycje w infrastrukturę drogową na Podkarpaciu: rozbudowa DW 986

Inwestycje w infrastrukturę drogową na Podkarpaciu: rozbudowa DW 986

Na terenie województwa podkarpackiego, konkretnie w gminach Ostrów i Ropczyce, planowane są znaczące prace modernizacyjne. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 986, który biegnie między miejscowościami Ostrów a Ropczyce. Zakres prac obejmować będzie nie tylko poszerzenie i poprawę stanu nawierzchni na 1,24 km odcinku, ale także zastąpienie istniejącego, technicznie już mocno wyeksploatowanego wiaduktu kolejowego w Ropczycach nowym obiektem. Projekt ten jest częścią Polskiego Ładu i otrzymał dofinansowanie.

Planowane prace obejmują zbudowanie nowej nawierzchni drogowej, ścieżki dla pieszych i rowerzystów o szerokości 3 lub 3,5 metra oraz nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 91. Parametry użytkowe nowego odcinka drogi zostaną dostosowane do wymogów technicznych dróg klasy G. Szerokość drogi wyniesie dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra każdy, a zaprojektowana prędkość maksymalna to 50 km/h.

Bezpośrednio związane z inwestycją będą także prace porządkowe dotyczące roślinności – zostanie usunięte wszelkie drzewostan kolidujący z planowanym rozwojem infrastruktury. Nowy most ma być konstrukcją zdolną do przenoszenia obciążenia do 115 kN na oś, co uczyni go istotnym elementem sieci dróg na Podkarpaciu.