Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy istnieje już od 1995 roku. Warto mieć na uwadze, że początkowo jego granica miała być o wiele mniejsza. Sytuacja jest jednak całkiem inna i w dzisiejszych  czasach obejmuje on pasmo Magury Wątkowskiej, aż do łuku Karpat. Oprócz tego park dochodzi aż do Morza Bałtyckiego oraz Czarnego. W związku z tak szerokim rozstawieniem jego powierzchnia wynosi mniej więcej 20 tysięcy ha. Taka wielkość sprawia, że jest on numerem 5 co do gabarytów wśród wszystkich parków narodowych w Polsce.

Obszar Magurskiego Parku Narodowego pokrywają głównie tereny lesiste i szacuje się, że jest to aż 96%. W związku z tym stanowi on najbardziej zielony park w całej Polsce. Można tu przede wszystkim spotkać buczynę karpacką, ale osoby wnikliwe dostrzegą również buczynę kwaśną. Jawor, jodła, grąd, olsza szara oraz sosna, która nie znalazła się tutaj w naturalny sposób to kolejne gatunki drzew, które można podziwiać. Stosunkowo mały obszar parku zajmująca pastwiska oraz łąki, co jednak nie oznacza, że ich wcale nie ma. Na obszarze parku znajdują się też wsie, a wśród nich można wymienić Rozstajne oraz Świerzową Ruską.

Co jeszcze warto wiedzieć o Magurskim Parku Narodowym?

Można tutaj znaleźć rzekę Wisłokę, która jest prawym dopływem Wisły. Zanim połączy się z największa rzeką w Polsce wpadają do niej również inne dopływy.  Oprócz tego w parku można spotkać różnorodną roślinność. Występuje tutaj piętro pogórza, które nie przekracza 530 m n. p. m., a także piętro regla dolnego. To drugie biegnie od pogórza wzwyż. To właśnie tutaj można wymienić przeszło 700 gatunków roślin naczyniowych. Warto mieć na uwadze, że więcej niż 60 z nich objęte jest ochroną ścisłą.

Nie sposób nie wspomnieć też o świecie fauny, który również robi wrażenie. Występują tutaj przede wszystkim drapieżniki o znacznych gabarytach. Można wymienić wśród nich wilka, niedźwiedzia oraz rysia. Ptactwo także nie pozostaje w tyle, a dominują tutaj orły przednie, myszołowy, puszczyki uralskie, bociany czarne oraz orliki krzykliwe. Mamy tutaj 6 gatunków gadów, a wśród nich żmiję zygzakowatą, zaskrońca, palec oraz jaszczurki. Warto wiedzieć, że żmiję zygzakowatą można spotkać w różnych odcieniach. Płazy to z kolei 10 gatunków. Chodzi o traszki, salamandrę plamistą oraz płazy bezogonowe. Najwięcej ze wszystkich gatunków jest tutaj owadów. Ich liczba wynosi aż 350 gatunków. Przyrodnicy odkryli głównie chrząszcze, niestety niektórym z nich grozi wyginięcie.