Nowi policjanci składają przysięgę w Rzeszowie

Nowi policjanci składają przysięgę w Rzeszowie

Dnia 3 listopada, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, rozbrzmiały uroczyste słowa roty ślubowania, „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta…”. Było to wydarzenie pełne powagi, podczas którego 15 świeżo przyjętych funkcjonariuszy policyjnych złożyło swój urzędowy ślub. Wszystko odbyło się w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji, czołowych przedstawicieli struktury kierowniczej oraz krewnych i bliskich nowo zaprzysiężonych funkcjonariuszy, którzy teraz w pełni przyjmują na siebie ciężar służby policyjnej.

Z wyjątkowym ceremoniałem, 15 nowych członków sił porządkowych odebrało swoje legitymacje bezpośrednio z rąk nadinsp. Dariusza Matusiaka, aktualnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Obecni na tej uroczystości byli także reprezentanci kierownictwa policyjnego, członkowie związków zawodowych NSZZ Solidarność, a także najbliżsi i krewni nowo zaprzysiężonych funkcjonariuszy. Modlitwę policyjną, która dopełniła całości ceremonii, odczytał ks. Marek Buchman, duszpasterz policjantów z regionu podkarpackiego.

Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Dariusz Matusiak, podczas swojego wystąpienia akcentował znaczenie słów roty ślubowania, które wygłosili najnowsi członkowie korpusu policyjnego. Przekazał im, że ich przysięga jest obietnicą służby obywatelom i troski o ich bezpieczeństwo. Zwrócił uwagę na powagę i etos zawodu policjanta. Wyraził też swoje podziękowania dla rodzin i bliskich nowo zaprzysiężonych funkcjonariuszy za dotychczasowe wsparcie, którego udzielali im. Na zakończenie swojego przemówienia Komendant złożył nowym policjantom życzenia satysfakcji i poczucia spełnienia z pełnionej przez nich służby.