Przygotowania Podkarpacia na zimę – omówienie sytuacji przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Przygotowania Podkarpacia na zimę – omówienie sytuacji przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podczas ostatniego spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Rzeszowie, uczestnicy skupili się na dyskusji dotyczącej strategii organizacyjnych i logistycznych, środków prewencyjnych oraz potencjalnych zagrożeń pojawiających się wraz z nadchodzącą zimą. W centrum uwagi znalazła się kwestia przygotowań regionu Podkarpackiego do zimowego sezonu.

Delegacji WZZK podjęli temat przygotowań sił i zasobów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do realizacji działań ratunkowych, które mogą być niezbędne w trakcie sezonu zimowego. Omówiono różnorodne scenariusze zagrożeń, jakie mogą wystąpić w tym okresie.

Również zostały omówione plany prewencyjne straży policyjnej, przeciwpowodziowe zabezpieczenia terenu, działania inspekcji sanitarnej oraz bieżące utrzymanie dróg i infrastruktury kolejowej. Innym istotnym punktem spotkania była kontrola prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych oraz ocena gotowości do eliminowania skutków uszkodzeń lokalnej sieci energetycznej, które mogą wynikać z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Omówiono także gotowość GOPR do prowadzenia działań ratunkowych w surowych warunkach zimowych.

Po omówieniu wszystkich potrzebnych kwestii i wydaniu rekomendacji dla poszczególnych służb, wojewoda Ewa Leniart spotkała się z przedstawicielami mediów na konferencji prasowej. W swoim oświadczeniu zapewniła, że jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli są odpowiednio przygotowane do nadchodzącego sezonu zimowego.