Pałac Miera w Leżajsku

Pałac Miera w Leżajsku

Niezwykłe style architektoniczne dostrzec można w wielu miejscach Podkarpacia. Jednym z takich miejsce jest położony koło Rzeszowa Leżajsk. Pałac Miera, który znajduje się w tej miejscowości to ponad 200-letnia klasyczna budowla, której włodarzem niegdyś był hrabia-poeta Wojciech Mier. Syn generała Wilhelma Miera otrzymał ten płac w 1819 roku. Jedynie przez ponad dekadę daną mu była możliwość nacieszenia się mieszkaniem w tym pięknym budynku. Po 12 latach od wybudowania pałacu hrabia Mier zmarł, a sama budowla przeszła w ręce rodu Potockich z Łańcuta. Co ciekawe, budowla ta wciąż jest używana po dziś dzień, choć w zupełnie innej formie. Z pewnością warto skierować swoje kroki do tej wyjątkowej budowli.

Pałac Miera w Leżajsku

Wybudowanie pałacu Miera w Leżajsku nie oznaczało trwałego utrzymania budowli zarówno w rękach tego rodu, jak i kolejnego, który przejął go we władanie. Co więcej, budynek ten wciąż znajduje się w użyciu, choć w zgoła odmiennym celu niż pierwotnie zakładało. W 100 lat po przejęciu pałacu Miera przez ród Potockich właścicielami wyjątkowej budowli stały się Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny. To właśnie one prowadzą w tym pałacu przedszkole, starając się o to, aby w jak najlepszym stopniu nadawać budowli wartości tkwiące w praktycznym jego wykorzystaniu. Warto wiedzieć, że już wcześniej wykorzystanie pałacu Miera nie oznaczała tylko mieszkania w nim. Miejsce to przyjęło postać jednego z głównych ośrodków kulturalnych i towarzyskich, jakie w XIX wieku funkcjonowały na tym obszarze.

Leżajsk – Pałac Miera

Istniejąc budowle, które koniecznie powinniśmy odwiedzić, gdy tylko znajdziemy się w Leżajsku. Pałac Miera jest wyraźnie jedną z najciekawszych budowli mających ponad 200 lat, które warto zobaczyć. Jest to budowla stworzona w duchu klasycystycznym, ponieważ hrabia był zagorzałym wielbicielem tego stylu. Ten prosty budynek wzniesiony na planie prostokąta posiada jedynie delikatnie zaznaczony ryzalit fasady czołowej.  Sam hrabia Wojciech Mier był poetą i tłumaczem poezji włoskiej oraz francuskiej, a także zwolennikiem powszechnie znanej historii konfederacji targowickiej. Dzięki zadbaniu o jak najlepsze utrzymanie tej budowli pałac zachował swój stan w praktycznie niezmienionym kształcie. Warto wiedzieć również o tym, że pałac hrabiego Wojciecha Miera został ustawiony na osi dawnego dworu starościńskiego.

Pałac Miera w Leżajsku – dojazd

Dla wszystkich turystów i miłośników architektury z pewnością dobrą informacją będzie to, że do pałacu Miera w Leżajsku dojazd jest niezwykle prosty. Do budowli zlokalizowanej przy ul. Furgalskiego 4 najprościej będzie dotrzeć poprzez skręcenie w ulicę naprzeciwko Muzeum Ziemi Leżajskiej, które również warto przy tej okazji zwiedzić. Choć sam teren posesji jest otwarty dla zwiedzających, przygotować się należy na to, że oglądanie wnętrz nie będzie możliwe. Wynika to m.in. z faktu, że Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP prowadzą w nim przedszkole. Co za tym idzie, względy praktyczne i bezpieczeństwa uniemożliwiają przebywanie turystom wewnątrz budynku. Podczas zwiedzania licznych pereł Podkarpacia warto również podziwiać tę wspaniałą, klasycystyczną budowlę wprost z początku XIX wieku.