Podkarpackie Centrum Innowacji: właśnie odbyły się pierwsze prace badawczo-naukowe

Podkarpackie Centrum Innowacji: właśnie odbyły się pierwsze prace badawczo-naukowe

Nad badaniami pracowało aż 50 zespołów naukowych. Ich badania były możliwe dzięki dofinansowaniu, którego kwota wyniosła około 13 milionów złotych. Na czym dokładnie polegały ich prace?

Między innymi naukowcy zajmowali się monitorowaniem parametrów zdrowotnych osób pracujących jako żołnierze sił specjalnych. Zbadano także peptydy, które mają potencjał w zakresie wykrywania nowatorów.

50 projektów z różnych uczelni

Dla Podkarpackiego Centrum Innowacji był to bardzo pracowity czas. W projektach wzięli udział przedstawiciele kilku ważnych uczelni z podkarpacia: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Politechniki Rzeszowskiej, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Co to jest Podkarpackie Centrum Innowacji?

Czym zajmuje się Podkarpackie Centrum Innowacji? Ta organizacja stara się łączyć osiągnięcia naukowe z praktycznymi rozwiązaniami gospodarczymi. Celem jest wykorzystanie potencjału Podkarpacia jako regionu mającego dużo do zaoferowania w kwestiach technologicznych.