Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza młodzież na innowacyjne warsztaty "PCI Summer Cup"

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza młodzież na innowacyjne warsztaty "PCI Summer Cup"

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) zapoczątkowało swoją działalność w ramach pilotażowego projektu „PCI Summer Cup”. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie zaangażowanej młodzieży z różnych szkół w regionie podkarpackim realizację swoich pasji i rozwijanie kompetencji z obszaru nauk technicznych podczas letniego okresu wakacyjnego.

W ramach tego eksperymentalnego programu, Centrum Innowacji skierowało zaproszenia do 4 szkół, dając możliwość uczestnictwa dla ponad 40 uczniów. Uczniowie biorący udział w projekcie reprezentują Zespół Szkół w Dębicy, Zespół Szkół Technicznych i Elektronicznych w Rzeszowie, oraz Zespół Szkół w Jarosławiu. Ta inicjatywa pozwala im na dalsze rozwijanie swoich pasji przy udziale i wsparciu specjalistów z różnych dziedzin.

Podkarpackie Centrum Innowacji, dzięki swojej zaawansowanej infrastrukturze sprzętowej, daje młodym ludziom możliwość realizacji projektów, które nie byłyby do zrealizowania w warunkach szkolnych.

Warto zaznaczyć, że zakończenie warsztatów nie oznacza końca dostępu do Centrum Innowacji. Przez całe lato, zarówno obecni jak i nowi użytkownicy mogą korzystać z jego oferty.

Dodatkowo, w skład infrastruktury Podkarpackiego Centrum Innowacji wchodzi wiele specjalistycznych pracowni, takich jak pracownia druku 3D i szybkiego prototypowania, pracownia modelarska, elektroniczna, tekstylna oraz tzw. biogreen – miejscem, gdzie można poszukiwać innowacyjnych rozwiązań związanych z ekologią.