Poziom hałasu w Rzeszowie. Ruszają pomiary

Poziom hałasu w Rzeszowie. Ruszają pomiary

Poziom hałasu w Rzeszowie zostanie zbadany

Poziom hałasu to jedna z tych statystyk, którą regularnie należy przeprowadzać w większych miastach. Rzeszów, ze względu na jego rozmiary, jak najbardziej się do nich klasyfikuje. Dlatego własnie konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań, których uwieńczeniem będzie sporządzenie specjalnej mapy, mającej na celu przedstawić stan faktyczny, jak chodzi o poziom hałasu.

Kiedy zakończą się pomiary?

Maj 2021 to termin, w którym mapa akustyczna Rzeszowa ma zostać ukończona. Aby było to możliwe najpierw konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich badań, mających a celu zmierzenie poziomu hałasu, jaki panuje w mieście. Rzeszów może nie należy do tych najgłośniejszych miast w skali światowej, ale też ma pod tym względem swoje na sumieniu. Ruch uliczny oraz remonty drogowe sprawiają, że w mieście bywa naprawdę głośno. Raz na pięć lata sporządza się specjalną mapę, której celem jest przedstawienie poziomu hałasu w poszczególnych częściach miasta. Dokumenty takie sporządza się w każdym mieście, gdzie liczba mieszkańców przewyższa 100 tysięcy.

Co ma na cale sporządzenie mapy hałasu?

Może się okazać, że w danym mieście hałas jest zbyt duży. W takich sytuacjach do władz miasta należy zadbanie o to, aby go zredukować. Jest to możliwe na kilka różnych sposób, między innymi poprzez wprowadzenie odpowiedniej strategii budowy dróg. Czasami hałas przeszkadza mieszkańcom w sytuacjach, gdy osiedla mieszkalny znajdują się zbyt blisko drogi. Może to wpływać negatywny na ludzkie samopoczucie i osoby mieszkające na takich osiedlach bardzo często się na to skarżą.

Poprzednie mapy akustyczne w mieście

Po raz pierwszy mapę akustyczną Rzeszowa sporządzono w 2011 roku, a następnie przeprowadzono jej aktualizację 2013 roku. Sporządzanie takiej mapy odbywa się raz na pięć lat, choć następna pojawiła się już w 2017 roku. Dane pokazują, że głównym sprawcą hałasu jest ruch drogowy zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy jego natężenie jest największe. Są też oczywiście inne źródła, takie jak hałas przemysłowy, kolejowy czy lotniczy, choć są one porównywalnie mniejsze niż hałas pochodzący z ruchu drogowego.