Realizacja kluczowej inwestycji drogowej w Bieszczadach

Realizacja kluczowej inwestycji drogowej w Bieszczadach

W malowniczych Bieszczadach ukończono istotną inwestycję w infrastrukturę drogową. Trasa wojewódzka 895 między Soliną a Myczkowem, pełniąca kluczową funkcję dla ruchu turystycznego w tym regionie, została oddana do użytkowania.

Obejmowała ona modernizację fragmentu o długości 6,13 km i była bezpośrednim ciągiem prac na odcinku drogi wojewódzkiej Hoczew-Polańczyk, które zostały przeprowadzone przez samorząd województwa w latach 2017-2022. Przebudowa drogi została przeprowadzona według metody „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach projektu podniesiono standard techniczny drogi poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi, modernizację chodników, przepustów oraz zatok autobusowych i zjazdów. Dodatkowo, zainstalowano nowoczesne oświetlenie uliczne. W ramach projektu powstały także dwa nowe mosty, w tym jeden o długości przekraczającej 101 m na rzece San.

Dzięki realizacji tego projektu znacznie zwiększyła się dostępność komunikacyjna południowej części województwa podkarpackiego, zwłaszcza obszaru Bieszczadów. Modernizacja odcinka Solina-Myczków oraz wcześniejsze prace na trasie Hoczew-Polańczyk przyczyniły się do poprawy połączenia powiatu leskiego z resztą województwa podkarpackiego, co znacząco poprawiło dostępność i jednolitość sieci drogowej regionu.