Definitywne zakończenie działalności Browaru Leżajsk

Definitywne zakończenie działalności Browaru Leżajsk

Proces likwidacji Browaru Leżajsk, prowadzony przez Grupę Żywiec, doszedł do końca, co za sobą pociągnęło konieczność zwolnienia 83 osób z pracy. Jak wynika z informacji udostępnionych przez firmę, wartość wypłaconych odpraw dla zwolnionych pracowników wyniosła kilka milionów złotych.

Decyzja o zakończeniu produkcji piwa na terenie zakładu w Leżajsku zapadła już na początku bieżącego roku, a sama likwidacja została przeprowadzona we wrześniu. Początkowo planowano zrealizować ten proces wcześniej, jednak termin ten uległ przesunięciu z różnych przyczyn.

W sumie 83 pracowników browaru straciło swoje stanowiska, a całościowa suma odpraw wyniosła aż 21,5 mln zł. Jak podaje Grupa Żywiec, jedynie 20% tej kwoty jest wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy. Na tej podstawie można oszacować, że przy równomiernym podziale tej kwoty między pracowników (co jest jedynie uproszczeniem, gdyż rzeczywiste odprawy są uzależnione od wielu czynników jak np. staż pracy czy zajmowane stanowisko) każda z osób zwolnionych mogłaby otrzymać około 260 tys. zł. Mimo likwidacji browaru, niektórzy pracownicy wciąż są tam zatrudnieni, gdyż odpowiadają za utrzymanie bezpieczeństwa i sprawności technicznej obiektu.