Udział społecznego doradcy Ministra Obrony Narodowej ds. Ochrony Zdrowia i Opieki Socjalnej w obchodach 25-lecia przystąpienia Polski do NATO

Udział społecznego doradcy Ministra Obrony Narodowej ds. Ochrony Zdrowia i Opieki Socjalnej w obchodach 25-lecia przystąpienia Polski do NATO

Dr n. med. Dariusz Sobieraj, pełniący funkcję społecznego doradcy Ministra Obrony Narodowej w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki socjalnej, miał okazję uczestniczyć w wyjątkowo istotnym wydarzeniu. Było nim świętowanie ćwierćwiecza od momentu, kiedy Polska dołączyła do paktów Północnoatlantyckiego Sojuszu.

Święto to miało miejsce na terenie Muzeum Wojska Polskiego, położonego na Cytadeli Warszawskiej. W centralnych obchodach upamiętniających 25 lat członkostwa Polski w NATO udzielili się przedstawiciele najwyższych szczebli władzy, takich jak członkowie parlamentu i rządu. Na uwagę zasługuje również obecność dr n. med. Dariusza Sobieraja, który reprezentował dział obszaru ochrony zdrowia i opieki socjalnej.

Obchody nie ograniczały się jedynie do aktu celebracyjnego. W ich trakcie przygotowano wiele paneli dyskusyjnych oraz spotkań z media. Uczestnicy dyskutowali między innymi na temat Artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który został podpisany przez wszystkie państwa członkowskie NATO. Zgodnie z nim, każdy akt agresji skierowany przeciwko jednemu z krajów członkowskich będzie traktowany jako atak na całe NATO. Podkreślano, że jest to kluczowy element gwarantujący bezpieczeństwo naszego kraju i tworzący fundament dla siły odstraszania potencjalnych agresorów przez Sojusz.