Wsparcie dla polskiej gospodarki poprzez innowacje i współpracę biznesu z nauką – dyskusja w Centrum Nauki Łukasiewicz

Wsparcie dla polskiej gospodarki poprzez innowacje i współpracę biznesu z nauką – dyskusja w Centrum Nauki Łukasiewicz

W Centrum Nauki Łukasiewicz, położonym w malowniczej Jasionce, przedstawiciele różnych firm, specjalnych stref ekonomicznych oraz instytucji działających na rzecz rozwoju biznesu spotkali się, aby przeprowadzić szeroko zakrojoną dyskusję. Głównym tematem rozmów było to, jakie strategie należy zastosować, aby efektywnie wspierać polską gospodarkę. W szczególności nacisk kładziono na rolę innowacji i kooperacji między światem biznesu a dziedziną nauki, które obecnie odgrywają niezwykle istotną rolę.

Marszałek Władysław Ortyl, który brał czynny udział w dyskusji, podkreślał kluczowe znaczenie gospodarki opartej na wiedzy. Według niego jest to integralna część strategii rozwoju naszego województwa, priorytet, do którego realizacji wykorzystuje się różnorodne metody. Marszałek Ortyl wymienił jako przykłady takie inicjatywy jak Podkarpackie Centrum Innowacji czy Podkarpacki Fundusz Rozwoju.

Działania te przynoszą widoczne efekty. Jak zaznaczał marszałek, Podkarpacie może obecnie bez wstydu określić się mianem regionu innowacyjnego. Na potwierdzenie tych słów wspomniano o kwotach przeznaczanych na rozwój nowoczesnych technologii. Statystyki są także bardzo obiecujące – 39 procent podkarpackich firm angażuje się w działania związane z innowacyjnością.