Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej: Debata z okazji 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu

Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej: Debata z okazji 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu

Podczas Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej, który odbył się 5 października, zorganizowano panel dyskusyjny pod tytułem „Wołyń – Podkarpacie: Związki (nie)oczywiste”. Spotkanie to zostało poświęcone 80. rocznicy zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej. Celem uczestników debaty było zaprezentowanie obrazu etnicznego, politycznego i religijnego Podkarpacia u schyłku przedwojennego okresu oraz omówienie przemian, jakie nastąpiły w tych obszarach po wybuchu II wojny światowej.

Do udziału w dyskusji, która miała miejsce 5 października, zaproszeni zostali renomowani eksperci: ks. dr hab. Józef Marecki, dr hab. Jan Pisuliński, dr hab. Grzegorz Hryciuk i dr Tomasz Bereza. Debatę prowadziła redaktor Alina Bosak. Uczestnicy wydarzenia skupili się na analizie źródeł zbrodni wołyńsko-małopolskiej, prezentując jednocześnie kontekst etniczny tej części kraju. Prowadzone były także rozmowy na temat działań na rzecz budowania państwowości, podjętych przez poszczególne grupy narodowe i stronnictwa polityczne, w tym Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Omówiono również wpływ różnic wyznaniowych na przynależność do określonych grup narodowych.