Nowe twarze na stanowiskach wicewojewodów podkarpackich: przedstawiciele Nowej Lewicy i PSL

Nowe twarze na stanowiskach wicewojewodów podkarpackich: przedstawiciele Nowej Lewicy i PSL

Decyzją premiera, struktura władzy na poziomie podkarpackiego rządu doznała zmian. Teresie Kubas-Hul, pełniącej funkcję wojewody podkarpackiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, towarzyszyć będą teraz dwaj nowo powołani wicewojewodowie. O ich nominacjach poinformowano publicznie 17 stycznia, podczas środowej ceremonii.

Pierwszym z nowo mianowanych jest Wiesław Buż, były poseł i współprzewodniczący Nowej Lewicy na Podkarpaciu. Drugim natomiast został Paweł Bartoszek, były starosta tarnobrzeski oraz radny powiatu tarnobrzeskiego, związany z Polskim Stronnictwem Ludowym. Te nominacje są wynikiem porozumienia koalicyjnego między partiami.

Wojewoda Kubas-Hul cieszy się z tych nominacji, uznając je za duże wsparcie dla realizacji powierzonych jej zadań. „Będę miała duże wsparcie w realizacji zadań, które są powierzone wojewodzie” – komentowała, prezentując swoich nowych zastępców.

Działania Wiesława Buża będą skupiały się na nadzorowaniu wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców oraz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dodatkowo będzie zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej i będzie nadzorować inspektorat farmaceutyczny, inspekcję handlową, nadzór budowlany oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.