Raport Urzędu Transportu Kolejowego: Przyrost liczby pasażerów pociągów w II kwartale 2023 r.

Raport Urzędu Transportu Kolejowego: Przyrost liczby pasażerów pociągów w II kwartale 2023 r.

Urząd Transportu Kolejowego podał, że w drugim kwartale 2023 roku prawie we wszystkich rejonach Polski zaobserwowano wzrost liczby pasażerów pociągów w porównaniu z tym samym czasem w 2022 roku. Jedynym wyjątkiem, gdzie liczba pasażerów była nieznacznie niższa, było województwo mazowieckie. W szczególności, najwyższy procentowy wzrost liczby podróżujących odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie roczna liczba pasażerów wzrosła o 26,4%.

Według danych UTK, suma pasażerów w II kwartale 2023 roku wyniosła 93,6 miliona osób, co stanowi wzrost o 6,5 miliona (7,5%) w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Ze względu na to, że połowa wszystkich województw zanotowała dwucyfrowy przyrost liczby podróżnych w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku. Oprócz województwa podkarpackiego, najwyższe wzrosty zaobserwowano w województwie małopolskim – 17,9% i lubelskim – 17%. Z drugiej strony, w województwie mazowieckim liczba pasażerów zmniejszyła się o niewielką ilość, dokładnie o -0,01% (to jest 3 729 mniej). Województwa, które obsłużyły najwięcej podróżnych, to mazowieckie i pomorskie, przy czym właśnie w pomorskim odnotowano największy wzrost liczby pasażerów – o 1,9 miliona więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.