Renowacja drogi gminnej w Zabłotce

Renowacja drogi gminnej w Zabłotce

Dnia 10 kwietnia, brakujący element infrastruktury Gminy Sanok stał się priorytetem dla jej Wójta, Pawła Wdowiaka. Stało się to oficjalne, kiedy Wójt podpisał umowę z firmą odpowiedzialną za projekt odnowienia drogi gminnej nr 117371R w miejscowości Zabłotce. Umowa dotyczy odcinka tej drogi o długości od km 0+000,00 do km 0+584,10.

Prace remontowe obejmują gruntowną renowację odcinka drogi między Zabłotce a Osiedlem Tóchorz, który ma w sumie ponad 556 metrów. W ramach tego przedsięwzięcia, planuje się również odwodnienie trasy, konstrukcję nowej powierzchni drogowej o maksymalnej szerokości 5 metrów oraz modernizację dojazdów do sąsiednich nieruchomości. Dodatkowo, wzdłuż tej drogi zostanie zainstalowane nowoczesne oświetlenie.

Sanocka gmina zdołała zdobyć środki na finansowanie tego projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Według wniosku, jaki został złożony, wsparcie finansowe wynosi 1 200 000 zł. Całościowy koszt tego zadania jest szacowany na 1 588 279,64 zł. Prace mają zostać ukończone do października 2024 roku.