Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Renesansowy zamek Kazimierzowski w Przemyślu został pobudowany po 1340 roku, na wysokości 270 m n.p.m., na Wzgórzu Zamkowym. Znajduje się on w południowo-wschodniej części Polski, dokładnie w jednej z najstarszych miejscowości Podkarpacia – Przemyślu. Aktualnie zamek jest jednym z najcenniejszych i docenianych pomników architektury w Przemyślu. Również stanowi charakterystyczny i rozpoznawczy punkt miasta. Przed zbudowaniem przez Kazimierza Wielkiego zamku prawdopodobnie w tym samym miejscu była tutaj warownia drewniana, która została wniesiona w X wieku. Zamek Kazimierzowski w Przemyślu za czasów panowania Kazimierza Wielkiego był często odwiedzany przez ważne osoby tj. Stefan Batory, Bolesław Chrobry, Jagiełło, Olbrycht Jan, Władysław IV czy August II i Jam III Sobieski. Przez setki lat zamek był dla starostów i kasztelanów siedzibą oraz miejscem, gdzie zapadały wyroki ziemskich i grodzkich sądów. 

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu historia

Jak wskazują informacje – Zamek Kazimierzowski w Przemyślu powstał za panowania Kazimierza Wielkiego, stąd właściwie jego nazwa. Postawiono go po roku 1340, w stylu gotyckim na wzgórzu. Aktualnie z tamtych czasów można zobaczyć tylko ostrołukową bramę wjazdową, która zachowała się do dziś. Przez trzysta lat dobudowywano wieże w narożnikach, oraz bramy w gotyckim, kazimierzowskim zamku. Wygląd zewnętrzny zamku od w roku 1762 zmienił się całkowicie, gdyż usunięto ścianę południowo-zachodnią razem z basztami, a także wybudowano mur, który pomniejszał obszar zamku o około 10 metrów. Zaniedbana baszta północna została odnowiona pod koniec XIX wieku. Zamek od 1884 roku był miejscem Przemyskiego Towarzystwa Dramatycznego „Fredreum”. Zamek przeszedł rewitalizację, podczas której na dziedzińcu wyeksponowano fragmenty „Cerkwi Wołodara”,  z czasów Bolesława Chrobrego i po części drewnianej zabudowy minionego Grodziska na zamkowym wzgórzu. Aktualnie w jednym skrzydle zamku znajduje się teatr, który występuje w plenerach zamkowych ogrodów. W Zamku mieści się Przemyskie Centrum Kultury i Sztuki, funkcjonuje także Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”. Podczas trwania sezonu letniego odwiedzić można sklepik z pamiątkami.

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu informacje

Zamek w stylu gotyckim Kazimierza Wielkiego został uszkodzony w trakcie najazdu Wołochów w 1498 roku. Został odbudowany przez Piotra Kmita  Sobieńskiego w latach 1514-1553. Podczas renowacji zbudowano basteję, która dodatkowo umacniała zamek. Jak wskazuje opis – Zamek Kazimierowski w Przemyślu w planie prezentował czworobok z narożnymi, okrągłymi basztami. W południowym narożniku zaś wieżę czworoboczną. Ufortyfikowany przygródek znajdował się pod zamkiem. Starosta Krasicki Michał w latach 1616-1633 kazał podwyższyć baszty – wschodnią oraz północną, zaś północno-wschodnie skrzydło przekształcić na mieszkalny budynek z krużgankami. W roku 1678 Marcin Kącki – starosta umieścił zbrojownię na zamku. Pod koniec XX wieku obie baszty przy kurtynie i mur kurtynowy od strony południowo-zachodniej częściowo odbudowano. Pod koniec panowania Bolesława Chrobrego na dziedzińcu powstał zarys romańskiej rotundy i palatium, który odsłonięto również pod koniec XX wieku. 

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu opis

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu w historii swojego istnienia został pobudowany na wzgórzu, z przepięknym widokiem na miasto. Ostateczny wygląd, jaki dziś można zobaczyć, jest efektem przebudowy w XVII wieku. Kazimierz Wielki w tym przypadku „Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną”. Aktualnie gospodarzem obiektu jest Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Oficjalne otwarcie zamku odbyło się w 2013 roku, podczas wystawienia spektaklu. Zwiedzanie Kazimierskiego Zamku w Przemyślu jest możliwe, ze świątecznymi przerwami, przez cały rok. Od 1 kwietnia do 30 września zwiedzanie możliwe jest w godzinach 10:00-18:00. Od 1 października do 31 marca zamek otwarty jest dla turystów w godzinach 10:00-16:00. Bilet normalny wynosi 8 złotych, a bilet ulgowy 5 złotych.