Top zabytków, które trzeba zobaczyć na Podkarpaciu

Top zabytków, które trzeba zobaczyć na Podkarpaciu

Malownicze Podkarpacie kusi turystów z całej Polski i nie tylko. Chociaż region głównie kojarzy się z rolnictwem, to w okolicy znajdziemy różne, ciekawe i unikatowe zabytki Podkarpacia. Miejsca te mają istotne znaczenie historyczne i warto je odwiedzić. Część województwa znajduje się Polsce, natomiast pozostała głównie na Ukrainie. Znajdziemy tu wiele zamków, pałaców, kościołów, ale również inne historyczne zabudowy, które są charakterystyczne dla Podkarpacia. Jednocześnie Podkarpacie to piękne widoki oraz góry, które urzekają swym spokojem i majestatem.

Niezwykłe zabytki na Podkarpaciu- zamki i pałace

Województwo podkarpackie to miejsce, gdzie znajdziemy wiele urzekających pomników przyrody, tras pieszych oraz rowerowych, a także niezwykłych krajobrazów. Nie zawiodą się również miłośnicy historii. Zabytki Podkarpacia są niezwykłe, głównie możemy spotkać w regionie liczne zamki, dworki i pałace, a to dlatego, że po pierwsze region zawsze był przygraniczny, toteż wymagał stawiania budowli warownych, a także od zawsze charakteryzował się pięknymi okolicznościami przyrody, toteż możni naszego kraju i nie tylko, często decydowali się, aby postawić tu swoje rezydencje.

Zamek Kamieniec

Na pograniczu Odrzykonia oraz Korczyny stoi gotycki zamek, a w zasadzie jego ruiny. Budowla w stylu renesansowym została prawdopobnie zbudowana w czternastym wieku. Pierwsze informacje o zamku pojawiają się właśnie w 1348 roku. Zamek został później rozbudowany przez Klemensa z Moskokrzewa. Później została zbudowana kaplica, z czasem na zamku gościł sam Władysław Jagiełło. Wiele ciekawych historii skrywa Podkarpacie. Zabytki, które tu znajdziemy, są ściśle związane z dziejami Polski.

Zamek w Krasiczynie

Renesansowo-manierystyczny zamek w Krasiczynie to imponująca siedemnastowieczna budowla. Jej budowę rozpoczął sam Stanisław Krasicki przemyski kasztelan. Piękny zamek wyróżnia się czterema narożnymi wieżami Papieską, Boską, Królewską oraz Szlachecka. Każda z tych wież charakteryzuje się unikatową architekturą. Od 2018 roku zamek nosi dumny tytuł Pomnika Historii. Nic dziwnego, zamek robi naprawdę duże wrażenie. Obecnie mieści się w nim restauracja oraz hotel, jednak część jest przeznaczona do zwiedzania.

Zamek Kazimierzowski

Położony w Przemyślu, na Wzgórzu Zamkowym Zamek Kazimierzowski to prawdziwa gratka dla fanów historii.  Zamek był wielokrotnie przebudowywany, ze zbudowanej przez Kazimierza Wielkiego budowli, zachowała się jedynie brama wjazdowa. Pierwotną budowlę wraz z rotundą zbudowano za czasów panowania Bolesława Chrobrego. Natomiast zamek zmienił jeszcze wygląd i objętość z rozkazu Stanisława Augusta Poniatowskiego. Finalnie prace archeologiczne pozwoliły odsłonić pierwotne zabudowania i dzisiaj można je podziwiać, mając pełny zakres dziejów tego niezwykłego zamku.

Zamek Królewski w Sanoku

Obecnie w Zamku mieści się Muzeum Historyczne w Sanoku, które bez wątpienia warto odwiedzić. Najstarsze wzmianki o sanockim grodzie pochodzą z dwunastego wieku. W latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku podjęto decyzję, aby budowlę odrestaurować, a następnie włączono ją do rejestru zabytków miasta Sanoka. Niestety nie wszystkie elementy mimo funduszy unijnych zostały odpowiednio odrestaurowane, Nie mniej warto poznać bogate zbiory muzeum, które pochodzą z prac wykopaliskowych, prowadzonych między innymi przez Adama Vetulani.

Zamek w Baranowie Sandomierskim

Zwany również Małym Wawelem, Zamek w Baranowie Sandomierskim to dawna siedziba rodu Leszczyńskich. Zamek podobno miał odwiedzać sam król Stefan Batory. W dziewiętnastym wieku udało się wyremontować zamek po latach zaniedbań, jednak okres Drugiej Wojny Światowej znowu wystawił majestatyczną budowlę na próbę. Zarówno hitlerowcy, jak i sowieci za nic mieli piękny zamek. Palono w nim ogniska, przechowywano nawozy sztuczne. Następnie w Zamku powstało Muzeum Zagłębia Siarkowego, które zostało zamknięte w 1995 roku. Budynek przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu i część pomieszczeń, została udostępniona zwiedzającym.

Zamek w Rzeszowie

Chluba Rzeszowa wybudowana na miejscu dawnego zamku Lubomirskich. Nieopodal znajduje się Letni Pałac Lubomirskich. Był to nowoczesny, pierwszy taki dwór obronny. Zamek mimo zdobnego stylu, posiada liczne fortyfikacje. Fundatorem zamku był Michał Spytka Ligęza, po jego śmierci, dalsza rozbudowa należała do jego żony, a następnie jej drugiej córki Konstancji. Tak zamek wpadł we władanie Lubomierskich, gdyż mężem wspomnianej córki był Jerzy Sebastian Lubomirski. Pod koniec dziewiętnastego wieku w wyniku wielu zdarzeń, zdecydowano, że zamiast odnowić zamek, lepiej będzie go zbudować na nowo.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego mieściło się tu więzienie, natomiast podczas II Wojny Światowej Zamek stał się miejscem śmierci wielu Polaków. Hitlerowcy wykonywali tu liczne egzekucje. Czas PRL to również niechlubna plama w historii Zamku. Komuniści torturowali tu i zabijali wszystkich przeciwników systemu. Wykonywano tutaj również wyroki na Ukraińcach oraz hitlerowcach. Dziś planuje się przeniesienie siedziby Muzeum Okręgowego do Zamku.

Pałac w Sieniawie

Dzisiejszy wygląd Pałacu zawdzięczamy rodzinie Czartoryskich. Jednak pierwotnie Pałac należał i został zbudowany przez hetmana koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego. W Pałacu mieścił się szpital polowy za czasów I Wojny Światowej. Obecnie w pałacu mieści się piękny hotel i wystawna restauracja.

Niezwykłe zabytki na Podkarpaciu – kościoły i klasztory

Województwo podkarpackie bez wątpienia obfituje w piękne zamki oraz pałace. Najznamienitsze rody szlacheckie i królewskie zawsze darzyły region sympatią. Jednak równie ciekawe i unikatowe są tu budowy sakralne. Klasztor Karmelitów, czy drewniane zabytkowe kościoły to miejsca, których nigdzie indziej już nie spotkamy w Polsce. Sześć z tych miejsc została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Klasztor Karmelitów bosych w Zagórzu

Ruiny tego intrygującego klasztoru zostały wpisane na listę zabytków nieruchomych. Chociaż klasztor lata świetności bez wątpienia ma za sobą, to dalej przyciąga turystów i miłośników historii. Klasztor mieści się na wzgórzu Mariemont i jego powstanie datuje się na osiemnasty wiek. Prace budowlane trwały trzydzieści lat, w skład całego kompleksu wchodził kościół, klasztor oraz budynek gospodarczy. Klasztor uległ pożarowi, który miał być wynikiem kłótni przeora z jednym z zakonników. Od tego czasu wielokrotnie podejmowano próby odbudowy, jednak były one daremne. Zakonników przeniesiono, dzieła sztuki również, a budowla została i chociaż zniszczona, dotrwała do naszych czasów.

Drewniana cerkiew w Radrużu

Cerkiew Świętego Paraskewy W Radrużu jest dziedzictwem kulturowym wpisanym na listę UNESCO. Jest to najstarszy, a zarazem najlepiej zachowany obiekt tego typu. Fundatorem tej budowli najprawdopodobniej był Jan Płaza. Zdarzało się, że cerkiew pełniła funkcje obronne, gdzie chroniła miejscową ludność, przed najazdami tatarów. Dziś imponująca budowla pełni funkcje muzealne.

Kościół NMP i Świętego Michała Archanioła w Haczowie

Kolejny zabytek Podkarpacia wpisany na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kościół ma konstrukcję zrębową, wybudowano go w drugiej połowie piętnastego wieku oraz mieści się w nim cudowna figurka Matki Boskiej, przyciągająca pielgrzymów z całej Polski. Wnętrze to prawdziwe dzieło sztuki, niezwykłe i unikatowe. Jest to najstarszy kościół zrębowy w Polsce.

Cerkiew w Chotyńcu

Szesnastowieczna cerkiew drewniana w Chotyńcu to niezwykła budowla. Posiada bowiem dwa piętra, wynikające z faktu, że w osiemnastym wieku nie można było odprawiać więcej niż jednej liturgii. Wiernych było jednak zbyt wiele, by mogli się pomieścić w jednej sali, dlatego stworzono drugą, aby każdy mógł uczestniczyć w liturgii. Z powodu zmian w związku z drugą wojną światową losy wsi znacząco się zmieniły. Dziś mała społeczność wiernych grekokatolickich dba o świątynię. Co ciekawe, można do niej dojechać z cerkwi w Radużu rowerem.

Klasztor i Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Dukli

Klasztor Ojców Bernardynów w Dukli powstał w pierwszej połowie osiemnastego wieku. Klasztor oraz kościół ufundował ówczesny właściciel miasta Józef Wandalin Mniszech. To centralne miejsce kultu tego świętego zakonnika. Sanktuarium w 1997 roku odwiedził sam Jan Paweł II i dokonał aktu kanonizacji Jana Dukli.

Kościół Świętego Michała Archanioła w Wietrznie

To wyjątkowy drewniany rzymskokatolicki kościół z drugiej połowy osiemnastego wieku. Świątynia włączona jest w szlak architektury drewnianej Podkarpacia. W środku znajduje się zabytkowy ołtarz oraz tradycyjne elementy wystroju kościoła. Piękne ikony oraz ornamenty sprawiają, że czujemy się, jak w galerii sztuki sakralnej. Miejsce z pewnością warte odwiedzenia ze względu na walory artystyczne, ale również historyczne.

Inne unikatowe zabytki Podkarpacia

Podkarpacie to niezwykły region, wręcz na swój sposób magiczny o bardzo istotnym znaczeniu kulturowym zwłaszcza jeżeli chodzi o okres panowania Jana III Sobieskiego. To też miejsce, gdzie współczesność styka się z przeszłością. Wiele miejsc tutaj, ma istotne znaczenie historyczne lub kryje się za nim ciekawa historia.

Rzeszowski Ratusz

Budynek został wybudowany przez Michała Spytkę Ligęzę. Ratusz zachował przez wieki swoją pierwotną funkcję i dalej mieszczą się tu władze miasta. Chociaż budynek został zbudowany w szesnastym wieku, to obecną formę przyjął pod koniec dziewiętnastego. Ratusz można podziwiać z zewnątrz, ponieważ niezwykła architektura zachwyca.

Synagoga w Łańcucie

Województwo podkarpackie posiada nie tylko niezwykłe zamki, kościoły, czy cerkwie, region może również pochwalić się zabytkową synagogą. Znajduje się ona tuż obok pałacu Lubomirskich w Łańcucie. Zbudowano ją w drugiej połowie osiemnastego wieku, podczas drugiej wojny światowej budowla doszczętnie spłonęła, ale udało się ją wyremontować. Obecnie znajduje się w niej jedno z nielicznych muzeów judaistycznych w Polsce. Niezwykłe miejsce, które z pewnością warto odwiedzić.