Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zapobiegli nielegalnemu przewozowi starożytnych obrazów sakralnych

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zapobiegli nielegalnemu przewozowi starożytnych obrazów sakralnych

W miniony piątek, przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie poinformowali o udaremnieniu przemytu dwóch obrazów o tematyce religijnej. Zasługi w tym sukcesie przypisuje się funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej operującym na przejściu granicznym w Medyce na terenie Podkarpacia. Informacje te przekazała rzeczniczka podkom. Edyta Chabowska.

55-letni obywatel Holandii próbował nielegalnie przemycić przez granicę polsko-ukraińską dwa obrazy: jeden przedstawiający scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, a drugi – wizerunek św. Barbary.

Podkom. Chabowska podkreśliła, że to dzięki szczegółowej kontroli samochodu z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi, funkcjonariusze odkryli ukryte w bagażu podróżnego obrazy. Holender, mimo istniejących regulacji, nie zgłosił do kontroli przewożonych dzieł sztuki.

Na podstawie początkowej oceny stwierdzono, że zabezpieczone ikony pochodzą z okresu przełomu XVIII i XIX wieku. Tempera na płótnie przedstawia wizerunek św. Barbary oraz scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

Rzeczniczka Chabowska dodała, że obrazy muszą zostać poddane dalszym szczegółowym badaniom, które zostaną przeprowadzone w trakcie postępowania prowadzonego przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.