Nabycie nowego taboru kolejowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Nabycie nowego taboru kolejowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Z siedzibą w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, zainicjował przetarg na zasilenie swojego parku maszynowego o nowoczesny tabor kolejowy. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności przewozów pasażerskich na terenie regionu.

Głównym obiektem zamówienia jest dostarczenie trzech świeżo wyprodukowanych jednostek kolejowych zasilanych energią elektryczną. Każdy z tych pojazdów ma mieć pięć członów i być zdolnym do pokonywania dystansu w granicach 300-500 km na dobę. Zakłada się, że eksploatacja każdego z nich będzie wynosiła średnio około 20 godzin dziennie. W ramach umowy, wykonawca musi również zapewnić:

  • Przeszkolenie wybranych przez zamawiającego lub operatora osób z obsługi i utrzymania;
  • Świadczenie usług serwisowych, utrzymaniowych oraz naprawczych, które będą spełniały cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych, a więc P1, P2, P3 i pierwszy etap P4.

Wybór dostawcy zostanie dokonany na podstawie trzech kluczowych kryteriów. Cena będzie miała 40% udziału w procesie wyboru. Wynik z zakresu usług serwisowych, utrzymaniowych i naprawczych (EZT) będzie stanowić 20 punktów. Gwarancja pojazdów będzie ważona na 25 punktów, a liczba stałych miejsc siedzących to 15 punktów.

Wszystkie oferty muszą być zabezpieczone kaucją w wysokości 3 milionów złotych. Termin składania wniosków upływa 20 marca 2024 roku.