Zakończona kampania promocyjna "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027"

Zakończona kampania promocyjna "Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027"

Niedawno zakończyła się szeroko zakrojona kampania o nazwie „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027”. Kampania ta, realizowana była za pomocą różnych kanałów medialnych takich jak prasa, radio, telewizja czy Internet. Dzięki tym mediom, można było dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców.

Slogan kampanii brzmiał: „Weź przyszłość w swoje ręce! Sięgnij po Fundusze Europejskie”. Był to kluczowy komunikat kampanii, który miał na celu motywowanie obywateli do aktywnego sięgania po dostępne fundusze unijne. W ten sposób chciano pokazać możliwości jakie dają te środki i skłonić innych do działania i realizacji swoich planów za pomocą europejskiego wsparcia finansowego.